ważniejsze prace

Budynki biurowe:

 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w budynków "SIGMA" i "DELTA" na terenie kompleksu budynków laboratoryjno-biurowych INNOPOLIS Wrocław, przy ul. Duńskiej we Wrocławiu - opracowany w 2009 r.
 • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku centrum biurowo-mieszkalno-usługowego LETIA Legnickiego Parku Technologicznego usytuowanego w Legnicy przy ul. Murarskiej 4-5 i 5b, ul. Piastowskiej 15, ul. Rycerskiej 24-26 - opracowany w 2009 r.,
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w budynku nowej       siedziby Oddziału PZU na Życie Wrocław S.A., Wrocław ul. Komandorska 8-12 - opracowany w 2009 r.,
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych dla przebudowy budynku biurowousługowego przy ul. Rzeźniczej 32/33 we Wrocławiu (opracowano w 2007 r.),
 • projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku laboratoryjno-biurowym Warszawskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Antoniewskiej 54 w Warszawie (opracowano w 2007 r.),
 • Budynek biurowy EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 20 - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi - projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy, opracowany w 2007 r.
 • Budynek biurowo-labolatoryjny "BIAP", Wrocław, ul. Muchoborska 18/16 - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2006 r.
 • Budynek handlowo-biurowy, Wrocław, ul. Białoskórnicza nr 1 - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2006 r. (w trakcie realizacji)
 • projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku laboratoryjno-biurowym Centrum Innowacyjne Biznesu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. przy ul. Klecińskiej nr 123 we Wrocławiu (opracowano w 2006 r.),
 • budynek biurowy "Millenium Tower" firmy DESCONT, Wrocław, ul. Strzegomska 42 - zrealizowany w 2001 r.
 • budynek biurowy NCC "WEST GATE" Warszawa, al. Jerozolimskie - projekt wykonawczy we współpracy z mgr inż. Henrykiem Wojciechowskim - zrealizowany w 2001 r.,

 

Obiekty przemysłowe:

 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych wraz z sieciami zewnętrznymi budynku Centrum Produkcji Komputerów i Telewizorów ITSUMI S.A., przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu - opracowano w 2009 r.,
 • Hala malarni i czyszczenia odlewów na terenie Strzegomskich Zakładów Mechanicznych ZREMB S.A. w Strzegomiu, przy ul. Wesołej 1 - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2008 r.
 • Hala malarni na terenie Polimex-Mostostal S.A. Zakładu Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem, przy ul. Stalowej 5 - projekt wykonawczy opracowany w 2008 r.
 • Zakład Produkcyjny "JUAN" w Dłogołęce, gmina Długołęka (działka nr 16/6, 16/10) - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2008 r.
 • hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną Centrum Produkcji Telewizorów i Komputerów przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu - projekt budowlany - instalacje elektryczne i teletechniczne - opracowany w 2008 r.
 • Fabryka 3M IATD we Wrocławiu - budynki: produkcyjny z zapleczem magazynowym i socjalno-biurowym (IATD) i techniczny z wiatą - instalacje wewnętrzne elektryczne i teletechniczne - projekt budowlany i przetargowy opracowany w 2007 r.
 • Budynek Pras - na terenie fabryki B.L.M. Hessung Electronics Poland w Kobierzycach-Biskupicach Podgórnych - - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii w budynku nr 3.1. - projekt budowlany i przetargowy opracowany w 2007 r.
 • Budowa fabryki modułów LCD w Biskupicach Podgórnych gm. Kobierzyce dla LG-Philips - instalacje elektryczne w zakresie realizowanym przez Elektromontaż Poznań S.A. - projekt wykonawczy i powykonawczy - opracowane w 2006/7 r.
 • Fabryka akcesoriów samochodowych Grupo Antolin w Strzelinie (powierzchnia hali 10 000 m2) - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną - projekt budowlany, wykonawczy i przetargowy - w trakcie realizacji,
 • YAGI Poland Factory Sp. z o.o., w Żarowie, przy ul. Przemysłowej (powierzchnia hali 6 000 m2) - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną - projekt budowlany i przetargowy - obiekt zrealizowany w 2005 r.,
 • Przebudowa hali produkcyjnej (przebudowywana powierzchnia hali 9 200 m2), rozbudowa zakładu o budynki magazynów surowców i wyrobów gotowych (łączna powierzchnia magazynowa 10 000 m2) - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną fabryki SCA Hygiene Products Oława - projekt budowlany, wykonawczy i przetargowy - - obiekt zrealizowano w 2005 r.,
 • Przebudowa części (przebudowywana powierzchnia hali 2 000 m2) hali produkcyjnej fabryki SCA Hygiene Products Oława - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii - projekt budowlany, wykonawczy i przetargowy - obiekt zrealizowano w 2005 r.,
 • Modernizacja części hali W-1 (modernizowana powierzchnia hali 5 400 m2) dla potrzeb malarni pudeł lokomotyw, wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, na terenie firmy Bombardier Transportation Polska we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 12 - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii - projekt budowlany, wykonawczy i przetargowy - obiekt zrealizowano w 2005 r.,
 • Amatsuji Ball Poland Factory w Żarowie, przy ul. Przemysłowej (powierzchnia hali 9 100 m2) - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną - projekt budowlany i przetargowy - obiekt zrealizowany w 2003 r.,
 • modernizacja i rozbudowa Zakładu Viscoplast 3M S.A., Wrocław, ul. Kwidzyńska (powierzchnia hali 13 000 m2) - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną - projekt budowlany i wykonawczy - zrealizowana w 2002/3 r.,
 • Toyotsu Aluminium Factory in Poland (powierzchnia hali 9 000 m2) - instalacje wewnętrzne wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi i kanalizacją teletechniczną - dokumentacja przetargowa opracowana w 2002 r.
 • hala drukarni Państwowych Zakładów Graficznych we Wrocławiu, ul. Paprotna - projekt budowlano-wykonawczy opracowany w 2001r.

 

Budynki mieszkalne:

 • projekt budowlany i przetargowy budynek usługowy z apartamentami mieszkaniowymi (144 mieszkań) przy pl.     Maxa Borna we Wrocławiu (działki nr 4/2, 5/1, 6/1, AM 24 w obrębie pl. Grunwaldzki) - opracowano w 2008 r.,
 • projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego (50 mieszkań) z garażem podziemnym i infrastrukturą     techniczną przy ul. Ziemowita 11 we Wrocławiu (działka nr 1/13, 1/14, 6/1, AM 07 w obrębie Stare Miasto) -     opracowano w 2008 r.,
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w przebudowywanym na mieszkalny i remontowanym budynku hotelu robotniczego typu „Lipsk” na budynek mieszkalny (95 mieszkań),
  w Głogowie, ul. Merkurego 8 - opracowano w 2008 r.,
 • Budynek mieszkalny - Wrocław, osiedle Jagodo, ul. Dróżnicza (176 mieszkań) - projekt wykonawczy 2008 r.
 • Budynek mieszkalno-usługowy (269 mieszkań) Wrocław, ul. Hubska / Prudnicka - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi - projekt budowlany opracowany w 2007 r.,
 • Budynek mieszkalny - Wrocław, ul. Głubczycka (64 mieszkania) - projekt wykonawczy 2007 r.,
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w Zespole Zabudowy     Mieszkaniowej WILANÓW ZACHODNI 8MU (106 mieszkań) w rejonie ulic Klimczaka i Sobieskiego bis w     Warszawie - budynki etapu B4 (opracowano w 2006 r.),
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym (87 mieszkań) przy ul. Kolistej (działka nr 38/3) we Wrocławiu (opracowano w 2006 r.),
 • Budynki mieszkalne nr nr 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 w zespole budynków osiedla Gaj-Południe SM "Osada" we Wrocławiu - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi - projekty budowlane i wykonawcze, opracowane w 2003-2007 r. - zrealizowano     w 2007-2010 r.,
 • "Zielony Zakątek" - budynek mieszkalny (308 mieszkań) Warszawa, ul. Grójecka 125 - zrealizowany w 2005 r.
 • budynek mieszkalno-usługowy (107 mieszkań) przy ul. Rolnej 7 we Wrocławiu - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2002 r. - zrealizowany w 2005 r.,
 • budynek mieszkalny (11-kond. - 80 mieszkań) firmy ALFA-DACH, Wrocław, ul. Kruszwicka 24 - zrealizowany w 2001 r.,
 • Polkowice, zabudowa Starego Miasta - projekty wykonawcze 1997 - 2002 r.

 

Obiekty handlowe:

 • Centra handlowe sieci "KAUFLAND"
  50 obiektów, projektowanych w latach 2001¸2008 - projekty budowlane i wykonawcze - instalacje wewnętrzne, sieci elektryczne zewnętrzne, podłączenie stacji transformatorowej po stronie SN
 • Centra handlowe sieci "TESCO"            
  4 obiekty projektowanych w latach 2001-2008 - projekty budowlane i wykonawcze - instalacje wewnętrzne, sieci elektryczne zewnętrzne, podłączenie stacji transformatorowej po stronie SN
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z rozdziałem energii dla Shopping Center ConstantaRomania - opracowany w 2009 r.
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych rozbudowywanego budynku usługowego i    stacji obsługi pojazdów VW wraz z projektem zagospodarowania terenu „AUTO CENTRUM WĄTARSKI” przy ul.Toruńskiej 167a dz. 175/8,9 we Włocławku - opracowany w 2009 r.
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych dla budynku Stacji Dealerskiej Toyota w                      Wałbrzychu, przy ulicy Uczniowskiej - opracowany w 2009 r.
 • Salon sprzedaży z halą serwisu "SKODA" - projekt typowy opracowany w 2008 r.
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych Stacji Dealerskiej Ford domu samochodowego Germaz, przy ul. Stefana Batorego 118A dz. nr 151/4,obręb 4 w Zielonej Górze (opracowano w 2007 r.),
 • Galeria Strzegomska, Wrocławiu ul. Strzegomska 214 - instalacje wewnętrzne ogólne (elektryczne i teletechniczne), rozdział energii - projekt budowlany i przetargowy opracowany w 2007 r.
 • budynek galerii handlowej przy pl. Staszica w Pile - projekt budowlany i przetargowy - opracowany w 2003 r.

 

Obiekty użyteczności publicznej:

 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w projektowanym budynku Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Międzyuczelnianego Centrum   Dydaktyczno-Technologicznego "TECHNOPOLIS" Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11-17 -   opracowano w 2008/2009 r.,
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych przebudowywanego I piętra segmentu A, B, C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z Przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem, Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 - opracowano w 2009 r.,
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych modernizowanego I piętra dla potrzeb oddziału neurologii Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 - opracowano w 2009 r.,
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, przy ul. Stabłowickiej 147-149, we Wrocławiu - opracowano w 2009 r.,
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w przebudowywanych budynkach nr 1, 7, 8 na potrzeby Państwowej               Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przy ul.Wrzesińskiej - opracowano w 2009 r.,
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy, przy ul. Kościuszki 1-3 - opracowano w 2009 r.,
 • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla modernizowanej i rozbudowywanej Sali im. Lubomira Szopińskiego, przy ulicy 3 Maja 9A w Kościerzynie - opracowano w 2008 r.,
 • projekt wykonawczy obejmujący wymianę oraz przebudowę instalacji elektrycznych wewnętrznych w kościele pod wezwaniem Św. Augustyna we Wrocławiu, ul. Sudecka 90 - opracowano w 2008 r.,
 • projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych we Wrocławskim Centrum Nauki (przebudowa dawnej wieży ciśnień) przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu - opracowano w 2008 r.,
 • Budynki: główny obsługi, zaplecza, szatni oraz boisko w rozbudowywanym ośrodku rekreacyjno-sportowym przy
 • ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu, dz. nr 3/8, 3/9, 4/9, 5/106, 5/107 - projekt wykonawczy opracowany w 2008 r.
 • Budynek sportowo-usługowy przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu, dz. nr 5/315, 3/4 - projekt budowlany opracowany w 2008 r.
 • Synagoga ‘POD BIAŁYM BOCIANEM” ul. P. Włodkowica 5-9, we Wrocławiu - przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych - projekt wykonawczy zamienny opracowany w 2008 r.
 • rozbudowa i adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, przy ul. Stacyjnej 10a - projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych opracowany w 2008 r.
 • projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Budynku Studialno Magazynowym Zbiorów Archeologicznych przy ul. Portowej 1 w Głogowie (opracowano w 2007 r.),
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych dla Budynku Recepcyjno - Konferencyjnego z Funkcją Poczekalni dla Dzieci Klientów Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Wrocław ul. Fabryczna 10 (opracowano w 2007 r.),
 • projekt wykonawczy-zamienny instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w rozbudowywanej i               przebudowywanej części terminali pasażerskich lotów międzynarodowych Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice               (opracowano w 2007 r.),
 • Zespół Pałacowo-Parkowy w Kwietnie, gmina Malczyce - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2006 r.
 • Zespół Rekreacyjno-Hotelowo/Apartamentowy “JESIEŃ” przy ul. Armii Krajowej w Sobótce - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi - projekt budowlany opracowany w 2006 r.
 • budynek główny Opery Wrocławskiej - zrealizowano w 2006 r.
 • Zespół Rekreacyjno-Hotelowo/Apartamentowy “TRÓJKĄT” w rejonie ulic św. Jakuba, św. Anny, M. Roli-Żymierskiego w Sobótce - instalacje wewnętrzne ogólne, rozdział energii, wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi - projekt budowlany, opracowany w 2006/7 r.
 • projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej (przebudowa i rozbudowa) przy ulicy Mikulicza-Radeckiego 4 we Wrocławiu (opracowano w 2006 r.),
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku hali sportowej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym (opracowano w 2006 r.),
 • Kompleks Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej – Zintegrowane Centrum Studenckie, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25 - - instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z sieciami zewnętrznymi elektroenergetycznymi - projekt budowlany i wykonawczy opracowany w 2005/6 r.
 • budynek administracyjno-biurowy (remont i modernizacja) przy ul. Staromłyńskiej 10-12 w Szczecinie dla potrzeb NSA OZ/Szczecin - projekt budowlany i wykonawczy - obiekt zrealizowano 2005,
 • budynek administracyjno-biurowy (remont i modernizacja) przy ul. Św. Mikołaja 80 we Wrocławiu dla potrzeb NSA OZ/Wrocław - projekt budowlany i wykonawczy - obiekt zrealizowano 2005,
 • budynki A, B, C Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonowska, Jelenia Góra ul. Bankowa 27 - projekt budowlany, wykonawczy opracowany w 2005 r. - obiekt w trakcie realizacji,
 • budynek Banku Zachodniego WBK S.A. - siedziba Centrali i I Oddziału we Wrocławiu, Rynek 9/11 - zrealizowany w 2001 r.

 

W okresie 2001÷2009 zostały także opracowane w pracowni projekty budowlano-wykonawcze placówek banków: Invest Banku, PKO

BP, Kredyt Banku, PKO S.A., Millennium Banku, AIG, Alior Banku, Eurobanku.

W okresie 2001÷2009 zostały opracowano projekty budowlane i wykonawcze dla ok. 100 stacji paliw PKN ORLEN
W roku 2002 opracowano część elektryczną wykonawczego projektu powtarzalnego dla standardowych typów stacji paliw PKN ORLEN, obejmującego 3 typy budynków stacji paliw, wiat, myjni, w kilkunastu wariantach ustawienia w ramach zagospodarowania terenu.

 

 

CORRENTEA Biuro Projektowe
Branża Elektryczna
mgr inż. Krystyna Stanclik
50-570 Wrocław, ul. J. Kukuczki 11/1, tel./fax 71 728 23 24, tel. biuro: 500 031 621

o firmie co robimy wazniejsze prace referencje kontakt
site by LINET